Etusivulle
ISOOT NUUKAT - Sportklubin Säännöt

1 §

Nämä säännöt koskevat ISOOT NUUKAT- sporttiklubia, joka on rekisteröimätön Suomen Urheiluliitto ry:n alainen yhdistys. Klubi on perustettu 14. joulukuuta 1987. ISOOT NUUKAT on ensimmäinen laihialainen miessporttiklubi.


2 §

TARKOITUS

Sporttiklubin tarkoituksena on pyrkiä kehittämään jäseniään aktiiviksi oman kuntonsa parantajiksi ja ylläpitäjiksi jakamalla tätä pyrkimystä tukevaa tietoa ja järjestämällä kunnonkohentamistilaisuuksia sekä klubikokouksia. Klubikokouksissa ei saa olla jäsenten keskinäistä kilpailua eikä valmentautumista.


3 §

PERUSTAMINEN

Sporttiklubin perustajajäseniä oli kuusi kappaletta. Perustamiskirja hyväksytetään Suomen Urheiluliitto ry:llä.


4 §

JÄSENET

Sporttiklubin jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt mieshenkilö, joka on kiinnostunut yleisurheilutyöstä ja oman kuntonsa kehittämisestä ja joka ei osallistu kilpaurheiluun aktiivina.


5 §

KLUBIN KOKO

Sporttiklubin jäsenmäärän tulee olla 10-15 henkilöä. Jäsenmäärän ollessa alle 10 tulee klubin johtoryhmän toimia aktiivisesti uusien jäsenien hankkimiseksi. Mikäli jäsenmäärä pyrkii nousemaanyli 15:sta tulee johtoryhmän tehdä esitys sporttijohtoryhmälle uuden klubin perustamiseksi.


6 §

JÄSENEKSI OTTO

Ehdotuksen uuden jäsenen ottamisesta klubiin tekee klubin johtoryhmä kahden vanhan jäsenen suosituksesta klubin suljetussa kokouksessa, mikäli se katsoo ehdokkaan ikänsä, urheilullisen innostuksen ja muiden ominaisuuksien puolesta soveliaaksi klubin jäsenpiiriin. Jäseneksi ottamisesta suoritetaan äänestys salaisena lippuäänestyksenä. Jäsenyyttä ei voida myöntää, mikäli vähintään kaksi klubin jäsentä sitä vastustaa. Uuden jäsenen valintaa tulee käsitellä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.


7 §

OSANOTTO

Mikäli jäsenen osanotto oman kuntonsa kehittämiseksi ilman pätevää syytä jää alle puoleen klubin yhteisistä tilaisuuksista kalenterivuoden aikana, tulee johtoryhmän harkita hänen erottamistaan. Läsnäolo toisten sporttiklubien tilaisuuksissa luetaan kuitenkin asianomaisen hyväksi. Poissaolosta joutuu maksamaan joka kerta sakon, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.


8 §

JÄSENMAKSU

Jäsen suorittaa klubille vuosittaisen jäsenmaksun, johon sisältyvät Sporttiklubien keskusjärjestön jäsenmaksut, mitkä oikeuttavat kaikkiin järjestön jäsenille tarjoamiin palveluksiin. Jäsenmaksun suuruus määrätään vuosikokouksessa.


9 §

KOKOUKSET

Klubi kokoontuu syys-toukokuun aikana kaksi kertaa kuukaudessa. Kokousten käytännön järjestelyistä vastaa klubin johtoryhmä.


10 §

KLUBIN JOHTORYHMÄ

Klubin tammikuun kokouksessa valitaan toimikautta varten sporttimestari, sihteeri ja kassanhoitaja, jotka muodostavat klubin johtoryhmän. Johtoryhmän jäsenyydestä ei ole lupa kieltäytyä ilman pätevää estettä. Johtoryhmä valitaan vuosittain uudelleen, kuitenkin niin että 1/3 vanhoista jäsenistä jää edelleen. Tiedot henkilövaihdoksista ja klubirekisteröinti-ilmoitus tulee toimittaa keskusjärjestöön helmikuussa.


11 §

SPORTTIMESTARIN TEHTÄVÄT

Sporttimestarin tehtäviin kuuluu jäsenten innostaminen yleisurheilutyöhön ja oman kuntonsa kehittämiseen, yhteisten tilaisuuksien ja kokousten valmisteleminen ja klubin muiden juoksevien asioiden hoito yhdessä sihteerin ja kassanhoitajan kanssa.


12 §

SIHTEERIN TEHTÄVÄT

Sihteerin tehtäviin kuuluu jäsenkortiston ja osanottajaluetteloiden pitäminen, kokouskutsujen lähettäminen, kokouspöytäkirjojen laatiminen ym. tehtävät, jotka johtoryhmä hänelle antaa.


13 §

KASSANHOITAJAN TEHTÄVÄT

Kassanhoitajan tehtäviin kuuluu jäsenmaksujen kerääminen ja niiden edelleen tilittäminen, virvoke-ym. tarjoilujen järjestäminen, sauna-, suihku-, ym. maksujen hoitaminen sekä muut taloudelliset asiat, jotka johtoryhmä hänelle antaa.


14 §

LISÄSÄÄNNÖKSET

Sporttiklubi voi sisällyttää sääntöihinsä muitakin näissä säännöissä mainitsemattomia määräyksiä. Lisäsäännöt käsitellään ja päätetään kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Päätös lisäsäännöstä on esitettävä vielä keskusjärjestön hyväksyttäväksi.


15 §

SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää keskusjärjestö sporttiklubin johtoryhmän esityksestä.


16 §

Nämä säännöt on hyväksytty käyttöönotettavaksi ISOOT NUUKAT Sporttiklubin perustavassa kokouksessa.

Laihialla 14.päivänä joulukuuta 1987

Matti Salo, Sporttimestari

Jarmo Heinäaho, Sihteeri

Jussi Humala, Kassanhoitaja